Клініко – діагностична лабораторія

Клініко – діагностична лабораторія

Клініко-діагностична лабораторія є одним із діагностичних підрозділів Лікарня Святого Мартина.

Основним завданням КДЛ є своєчасне та якісне проведення лабораторних досліджень (загально-клінічних, гематологічних, біохімічних, мікробіологічних, серологічних, імунологічних, цитологічних, молекулярно-генетичних) необхідних для встановлення діагнозу пацієнта, диференціальної діагностики та моніторингу лікувального процесу.

Лабораторні дослідження є джерелом об’єктивної діагностичної інформації та невід’ємним елементом у всіх сферах клінічної медицини.

Важливо наголосити, що в Лікарні святого Мартина запроваджується система маркування крові та інших зразків під час їх забору. Наявність сканеру та принтеру штрих-кодів – є універсальним рішенням для лабораторій, що сприяє покращенню обслуговування пацієнтів.

Перелік досліджень, що проводиться в КДЛ:

Комплексне біохімічне обстеження

Комплексне біохімічне обстеження:
 сечовина
 креатинін
 холестерин
 глюкоза
 загальний білірубін (прямий/ непрямий)
 білок загальний
 α-амілаза
 сечова кислота
 лужна фосфатаза (ЛФ)
 AlT (аланін-амінотрансфераза)
 AST (аспартат-амінотрансфераза)
 GGT (гамма-глутамін трансфераза)
 тригліцериди
 ЛДГ (лактатдегідрогеназа)
 ліпаза
 Mg, мідь, фосфор

Печінкові проби:

 білірубін загальний
 прямий білірубін
 напрямий білірубін
 ALT, AST
 GGT, ЛФ

Ниркові проби:

 креатинін
 сечовина
 сечова кислота

Ревмо-проби:

 С-реактивний білок (СКР)
 ревматоїдний фактор (РФ)
 антистрептолізин-О (ASLO)

Протеїнограма:

 загальний білок
 альбумін
 глобулін

Електроліти (іонограма):

 Na
 K
 Ca загальний
 Cl
 Ca іонізований

Ліпідний обмін:

 холестерин
 тригліцериди
 ЛПВЩ
 ЛПНЩ
 ЛПдНЩ
 коєфіцієнт атерогенності

Ферменти (ензими):

 лужна фосфатаза
 AST
 ALT
 ліпаза
 GGT

Протеїни:

 прокальцитонін
 В2-мікроглобулін
 CRP
 ASL “O”
 ревмо-фактор

Вуглеводний обмін:

 глюкоза
 глюкозо-толерантний тест
 глікозильований гемоглобін
 інсулін
 С-пептид
 індекс HOMA

Діабетичний пакет:

 глюкоза
 глікозильований гемоглобін
 інсулін
 С-пептид

Кардіо-пакет:

 тропонін
 NT-pro-BNP
 міоглобін
 креатинкіназа MB-фракція (CK-MB)

Кардіоваскулярний скринінг:

 тригліцериди
 холестерин
 ЛПВЩ, ЛПНЩ, індекс атерогенності
 Na, Cl, K
 ALT, AST, ЛДГ
 гомоцистеїн

Кардіоваскулярний пакет (розширений):

 ЗАК, ЗАС
 тригліцериди, холестерин
 ЛПВЩ, ЛПНЩ, індекс атерогенності
 Na, K, Cl
 ALT, AST, GGT, білірубін, сечовина креатинін, сечова кислота, цукор,
глікозильований гемоглобін, інсулін, індекс HOMA, CRP

Пакет анемій:

 феритин
 залізо (сироваткове)
 Залізозв’язуюча здатність сироватки (ЗЗЗС)
 фолієва кислота
 вітамін В12
 вітамін D3

Онкомаркери:
 альфа-фетопротеїн (АФП)
 онкомаркери яєчників Ca-125/ HE-4
 індекс HOMA Ca-125/ HE-4
 онкомаркери молочних залоз Са 15-3
 онкомаркери підшлункової залози, жовчного міхура Са 19-9
 раково-ембріональний антиген (СЕА)
 PSA загальний
 PSH вільний
 (PSHз + PSAв + індекс )
 онкомаркери шлунку Са 72-4

Наша команда:

Ірина Данашовська

Ірина Данашовська

завідувачка клініко-діагностичної лабораторії
Мошинська Тетяна Валеріївна

Мошинська Тетяна Валеріївна

лікар-бактеріолог
Токар Віталія Павлівна

Токар Віталія Павлівна

лікар-бактеріолог
Густі Мар’яна Іванівна

Густі Мар’яна Іванівна

біолог
Гутак Богдан Іванович

Гутак Богдан Іванович

лікар-лаборант цитолог
Голубєва Вікторія Василівна

Голубєва Вікторія Василівна

біолог
Михайлюк Ліна Степанівна

Михайлюк Ліна Степанівна

бактеріолог
Михайленко Марина Юріївна

Михайленко Марина Юріївна

лікар-лаборант
Боринські Етелка Ернестівна

Боринські Етелка Ернестівна

старший лаборант клініко-діагностичної лабораторії

Адреси:

  • м.Мукачево, вул.Грушевського, 29 (Діагностичний центр лікарні)
  • м.Мукачево, вул.Пирогова, 8-13 (стаціонарні відділення)

E-mail відділ кадрів: STMARTIN.KADRI@UKR.NET

  • діагностичний центр 0678252225, 0958252225
  • відділення невідкладних станів 0954221664
  • пологового відділення 0956370873
  • координатор з платних послуг у стаціонарі 0993975502 з понеділка по п'ятницю з 9:00 по 17:00