Платні послуги

Платні послуги

РЕКВІЗИТИ РАХУНКУ: № UA753123560000026005301795871 (UAH)
Код отримувача: 01992831
Отримувач платежу: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ЛІКАРНЯ СВЯТОГО МАРТИНА”
Банк: Ф-я Закарпатське ОУ АТ ОЩАДБАНК м.Ужгород
МФО банку: 312356
У графі “призначення” вказати: Оплата за платні послуги Прізвище, ім’я, по-батькові з ПДВ.

Алергодіагностика

Діагностика побутових алергенів 370 грн (з ПДВ)
Діагностика епідермальних алергенів 305 грн (з ПДВ)
Діагностика пилкових алергенів 275 грн (з ПДВ)
Діагностика харчових алергенів 295 грн (з ПДВ)

Гіпербарична оксигенація

Гіпербарична оксигенація 770 грн (з ПДВ)

Електронейроміографія

Електронейроміографія голкова 645 грн (з ПДВ)
Електроенцефалограма 230 грн (з ПДВ)
Стимуляція ЕНМГ (одна ділянка) 255 грн (з ПДВ)

Лабораторні дослідження

Загальний білок (total protein) 60 грн (з ПДВ)
Загальний білірубін та його фракції 85 грн (з ПДВ)
Аланінамінотрансфераза (ALT) 65 грн (з ПДВ)
Аспартатамінотрансфераза (AST) 65 грн (з ПДВ)
Сечовина (Urea) 65 грн (з ПДВ)
Загальний холестерин 60 грн (з ПДВ)
Глюкоза (glucose) 65 грн (з ПДВ)
Альбумін (albumin) 60 грн (з ПДВ)
Креатинін (creatinine) 60 грн (з ПДВ)
Сечова кислота (uric acid) 65 грн (з ПДВ)
Тригліцериди (Triglycerides) 65 грн (з ПДВ)
Лужна фосфатаза (ALP) 60 грн (з ПДВ)
Амілаза (amylase) 65 грн (з ПДВ)
Калій 70 грн (з ПДВ)
Кальцій 70 грн (з ПДВ)
Залізо 70 грн (з ПДВ)
Кількісне визначення С-реактивного білку 85 грн (з ПДВ)
Гамма глютамілтрансфераза (ГГТ) 65 грн (з ПДВ)
Глікозильований гемоглобін 165 грн (з ПДВ)
Визначення осмотичної резистентності еритроцитів 65 грн (з ПДВ)
Підрахунок ретикулоцитів 60 грн (з ПДВ)
Аналіз крові на малярний плазмодій 65 грн (з ПДВ)
Реакція сечі 40 грн (з ПДВ)
Виявлення кетонових тіл 35 грн (з ПДВ)
Виявлення білірубіну 40 грн (з ПДВ)
Визначення білку 40 грн (з ПДВ)
Визначення глюкози 65 грн (з ПДВ)
Мікроскопія осаду 35 грн (з ПДВ)
Загальний аналіз сечі 100 грн (з ПДВ)
Загальний аналіз сечі за Зимницьким 85 грн (з ПДВ)
Загальний аналіз сечі по Нечипоренко 95 грн (з ПДВ)
Реакція на приховану кров 165 грн (з ПДВ)
Мікроскопія нативного препарату(кал) 50 грн (з ПДВ)
Мікроскопія з розчином Люголя(кал) 50 грн (з ПДВ)
Виявлення яєць гельмінтів та найпростіших 100 грн (з ПДВ)
Копрограма 165 грн (з ПДВ)
Дослідження нативного препарату(мокроти) 50 грн (з ПДВ)
Дослідження на КСП (мікробактерії туберкульозу) 50 грн (з ПДВ)
Визначення загальних властивостей (спинно-мозгової рідини) 50 грн (з ПДВ)
Цитоз 75 грн (з ПДВ)
Визначення білку та р-я Панді (ліквор) 55 грн (з ПДВ)
Визначення глюкози (ліквор) 455 грн (з ПДВ)
Визначення хлоридів 40 грн (з ПДВ)
Лікворограма 55 грн (з ПДВ)
Визначення відносної щільності(ескудатів та трансудатів) 20 грн (з ПДВ)
Визначення білку(ескудатів та трансудатів) 30 грн (з ПДВ)
Проба Рівальта 25 грн (з ПДВ)
Мікроскопія нативного препарату 90 грн (з ПДВ)
Мікроскопія пофарбованого препарату 70 грн (з ПДВ)
Визначення С-реактивного протеїну (імунохімія) 55 грн (з ПДВ)
Визначення ревматоїдного фактору 55 грн (з ПДВ)
Визначення антистрептолізину-О 55 грн (з ПДВ)
Визначення показників гемостазу 130 грн (з ПДВ)
Час згортання капілярної крові 45 грн (з ПДВ)
Цитологічні дослідження з шийки матки та цервікального каналу 155 грн (з ПДВ)
Цитологічні дослідження аспірату з порожнини матки 155 грн (з ПДВ)
Цитологічні дослідження зі шкрібу з уретри 155 грн (з ПДВ)
Цитологічні дослідження транссудатів, ескудатів, секретів, екскретів (із рани) 155 грн (з ПДВ)
Цитологічні дослідження пунктату 200 грн (з ПДВ)
Цитологічні дослідження транссудатів, ескудатів, секретів, екскретів (із молочної залози і т. д.) 200 грн (з ПДВ)
Дослідження на сифілис (RW) 180 грн (з ПДВ)
Реакція 30 грн (з ПДВ)
Мікроскопія осаду 30 грн (з ПДВ)
Мікроскопія пофарбованого препарату 75 грн (з ПДВ)
Мікроскопія на Демодекс 50 грн (з ПДВ)
Група крові + резус-фактор 140 грн (з ПДВ)
Гемолізини 265 грн (з ПДВ)
Аналіз мазка на флору 50 грн (з ПДВ)
Аналіз соку простати 50 грн (з ПДВ)
Загальний аналіз крові з формулою (ручний підрахунок лейкоцитарної формули) 150 грн (з ПДВ)
Загальний аналіз крові з формулою(автоматизований) 100 грн (з ПДВ)
Загальний аналіз крові з формулою ( на аналізаторі MINDRAY автоматизований) 155 грн (з ПДВ)
Антирезусні антитіла 290 грн (з ПДВ)
Визначення ліпідів у сироватці крові (тригліцериди, холестерин, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, ІА) 250 грн (з ПДВ)
Коагулограма (МНВ,ПТЧ,ТЧ,АЧТЧ,фібриноген) 200 грн (з ПДВ)
Забір біоматеріалу до досліджень 30 грн (з ПДВ)
Спермограма 300 грн (з ПДВ)
Онкомаркер молочної залози (CA 15-3) 240 грн (з ПДВ)
Онкомаркер яєчників (CA 125) 200 грн (з ПДВ)
Онкомаркер ШКТ (CA 19-9) 230 грн (з ПДВ)
Онкомаркер шлунку (CA72-4) 340 грн (з ПДВ)
Визначення тиреотропного гормогу (ТТГ) 160 грн (з ПДВ)

Лікувальна фізкультурат

Лікувально – консультативний прийом (обстеження, консультації, складання призначень, рекомендацій) 130 грн (з ПДВ)
Лікарсько — педагогічне спостереження на заняттях 240 грн (з ПДВ)
Лікувальна фізкультура при гострому захворюванні та ліжковому режимі 65 грн (з ПДВ)
Лікувальна фізкультура в період одужання або при хронічному перебігу захворювання:при індивідуальному методі занять 90 грн (з ПДВ)
Лікувальна фізкультура в період одужання при груповому методі занять 115 грн (з ПДВ)
Лікувальна фізкультура для хворих після хірургічних операцій при індивідуальних заняттях 65 грн (з ПДВ)
Лікувальна фізкультура для хворих після хірургічних операцій при групових заняттях 75 грн (з ПДВ)
Лікувальна фізкультура для ортопедично-травматологічних хворих в період іммобілізації: при індивідуальних заняттях 65 грн (з ПДВ)
Лікувальна фізкультура для ортопедично-травматологічних хворих в період іммобілізації: при групових заняттях 90 грн (з ПДВ)
Лікувальна фізкультура для ортопедично-травматологічних хворих в період іммобілізації: при травмах та після операцій хребта і тазу 100 грн (з ПДВ)
Лікувальна фізкультура для ортопедично-травматологічних хворих після іммобілізації: при індивідуальних заняттях 90 грн (з ПДВ)
Лікувальна фізкультура для ортопедично-травматологічних хворих після іммобілізації: при групових заняттях 115 грн (з ПДВ)
Лікувальна фізкультура для ортопедично-травматологічних хворих при травмах і після операцій хребта: при індивідуальних заняттях 115 грн (з ПДВ)
Лікувальна фізкультура для ортопедично-травматологічних хворих при травмах і після операцій хребта: при групових заняттях 125 грн (з ПДВ)
Лікувальна фізкультура для ортопедично-травматологічних хворих при травмах і після операцій хребта: при травмах хребта з ураженням спинного мозку 165 грн (з ПДВ)
Лікувальна фізкультура для неврологічних і нейрохірургічних хворих при індивідуальному методі занять 100 грн (з ПДВ)
Лікувальна фізкультура для неврологічних і нейрохірургічних хворих при груповому методі занять 125 грн (з ПДВ)
Лікувальна фізкультура для вагітних і породіль в пологових будинках і жіночих консультаціях та гінекологічних хворих: при індивідуальному методі занять 65 грн (з ПДВ)
Лікувальна фізкультура для вагітних і породіль в пологових будинках і жіночих консультаціях та гінекологічних хворих: при груповому методі занять 100 грн (з ПДВ)
Процедури механотерапії (на одну область, один суглоб), заняття на тренажерах 65 грн (з ПДВ)

Оздоровчі масажі

Масаж голови(лобно-скроневої та потилично-тім’яної ділянок) 70 грн (з ПДВ)
Масаж обличчя (лобової,навколо вушної,навколо очної ділянок,середньої та нижньої шелепи) 70 грн (з ПДВ)
Масаж шиї 60 грн (з ПДВ)
Масаж комірцевої ділянки (задньої поверхні шиї,спини до рівня IV грудного хребця,передньоъ поверхны грудної клітини до II ребра) 80 грн (з ПДВ)
Масаж верхньої кінцівки, надпліччя та ділянки лопатки 95 грн (з ПДВ)
Масаж верхньої кінцівки 70 грн (з ПДВ)
Масаж плечового суглоба (верхньої третини плеча, ділянки плечового суглоба та надпліччя тієї ж сторони) 60 грн (з ПДВ)
Масаж ліктьового суглоба (верхньої тритини передпліччя, ділянки ліктьового суглоба та нижньої третини плеча) 60 грн (з ПДВ)
Масаж променево- зап’ястного суглоба (проксимального відділу кисті, ділянки променево-зап’ястного суглоба та передпліччя) 60 грн (з ПДВ)
Масаж кисті та передпліччя 60
Масаж ділянки грудної клітини (ділянки передньої поверхні грудної клітини від передніх кордонів надпліччя до ребрених дуг та ділянок спини від УП шийного до I поперекового хребця) 120 грн (з ПДВ)
Масаж спини (від УП шийного до I поперекового хребця та від лівої до правої середньої аксилярної лінії;у дітей включно попереково-крижову ділянку) 95 грн (з ПДВ)
Масаж м’язів передньої червної порожнини 70 грн (з ПДВ)
Масаж поверхнево-крижової ділянки (від I поперекового хребця до нижніх сідничних схилів) 70 грн (з ПДВ)
Сегментарний масаж попереково-крижової ділянки 70 грн (з ПДВ)
Масаж спини та попереку (від VII шийного хребця до крижової ділянки від лівої до правої середньої аксилярної лінії 110 грн (з ПДВ)
Масаж шийно-грудного відділу хребта (ділянки задньої поверхні шиї та ділянки спини до I поперекового хребця,від лівої до правої задньої аксилярної лінії) 95 грн (з ПДВ)
Сегментарний масаж шийно-грудного відділу хребта 120 грн (з ПДВ)
Масаж ділянки хребта (задньої поверхні шиї,спини та попереково-крижової ділянки від лівої до правої задньої аксилярної лінії) 110 грн (з ПДВ)
Масаж нижньої кінцівки 95 грн (з ПДВ)
Масаж нижньої кінцівки та попереку (ділянки ступні,гомілки,стегна сідничної та попереково-крижової ділянки) 110 грн (з ПДВ)
Масаж тазо-стегнового суглуба (верхньої тритини стегна,ділянки тазо-стегнового суглоба та сідничної ділянки тієї ж сторони) 80 грн (з ПДВ)
Масаж колінного суглоба (верхньої третини гомілки,ділянки колінного суглоба та нижньої третини стегна) 80 грн (з ПДВ)
Масаж гомілково-стопного суглоба (проксимального відділу ступні,ділянки та нижньої третини гомілки) 70 грн (з ПДВ)
Масаж ступні та гомілки 70 грн (з ПДВ)
Загальний масаж ( у дитини грудного та ясельного віку) 135 грн (з ПДВ)

Кабінет спортивної медицини

Огляд лікаря мануального терапевта/остеопата 250 грн (з ПДВ)
Огляд лікаря спортивної медицини 200 грн (з ПДВ)

Патологоанатомічні послуги

Гістологічне дослідження біопсійного матеріалу ( І категорія складності) 400 грн (з ПДВ)
Гістологічне дослідження біопсійного матеріалу ( ІІ категорія складності) 500 грн (з ПДВ)
Гістологічне дослідження біопсійного матеріалу ( ІІІ категорія складності) 700 грн (з ПДВ)
Гоління 75 грн (з ПДВ)
Послуга з одягання тіла 100 грн (з ПДВ)
Зберігання тіла в морзі ( понад норму) 300 грн (з ПДВ)
Патологоанатомічний розтин ІІ категорії складності (з гістологіним дослідженням) 1 500 грн (з ПДВ)
Патологоанатомічний розтин ІІІ категорії складності (з гістологіним дослідженням) 2 375 грн (з ПДВ)
Патологоанатомічний розтин ІV категорії складності (з гістологіним дослідженням) 3 540 грн (з ПДВ)
Патологоанатомічний розтин V категорії складності (з гістологіним дослідженням) 4 525 грн (з ПДВ)
Інекційна часткова бальзамація 1 100 грн (з ПДВ)

Рентгенологічна діагностика

Всі ціни вказані у гривнях з урахуванням ПДВ

Рентгенографія органів грудної клітки (в двох проекції) 250
Рентгенографія органів грудної клітки (в одній проекції) 200
Рентгенографія черевної порожнини 200
Рентгеноскопія шлунку з рентгенографією (прицільні знімки) 500
Рентгеноскопія стравоходу з рентгенографією (прицільні знімки) 500
Рентгенографія черепа (в двох проекціях) 250
Рентгенографія колоносових пазух 200
Рентгеноргафія по Шуллеру 200
Рентгенографія нижньої щелепи (двох проекцій) 200
Рентгенографія кісток носа 160
Рентгенографія ключиці 200
Рентгенографія плечового суглоба 200
Рентгенографія шийного відділу хребта (в двох проекціях) 250
Рентгенографія грудного відділу (в двох проекціях) 300
Рентгенографія поперекового відділу (в двох проекціях) 300
Рентгенографія кісток таза (в одній проекції) 200
Оглядова урографія 200
Урографія внутрішньовенна 500
Рентгенографія молочних залоз (мамографія) 240
Фістулографія 260
Цифрове обстеження органів грудної клітки 170
Цифрова флюрографія 170
Дообстеження після флюорографії органів грудної клітки 180
Рентгенографія суглобів 250
Рентгенографія трубчастих кісток 250
Рентгенографія скроневих кісток 250
Рентгенографія турецьке сідло 240
Рентгенографія шийного відділу хребта + функціональні проби 370
Рентгенографія таз+культшові суглоби, стегнова кістка, колінні суглоби, гомілково ступневі суглоби, ступні 300
Рентгенографія плечова кістка, ліктьовий суглоб, передпліччя, пром.запясток, кисть 300
Рентгенографія грудний відділ хребта+поперековий відділ хребта 300
Запис інформації на цифровий носій 50
Запис на рентгенплівку рентген обстеження (1 лист) 60
Запис на рентгенплівку КТ обстеження (1 лист) 70

Фізіотерапевтичні процедури

Всі ціни вказані у гривнях з урахуванням ПДВ

Електрофорез (без врахування медикаментів) 105
Ендоназальний електрофорез 80
Діадинамотерапія 65
Ампліпульс 55
Електростимуляція 55
Ультразвукова терапія 55
Фонофорез 65
Д`Арсонвалізація 55
Ультрафіолетове випромінювання загальне 65
Ультрафіолетове випромінювання місцеве 50
Ультрафіолетове випромінювання тубус-квартц 40
КВЧ терапія 80
Інгаляції 100
Синглетно-кисневі інгаляції 55
Магнітолазерна терапія (МЛТ) однієї зони 115
Магнітолазерна терапія (МЛТ) двох зон 155
Лазерна терапія Лор паталогій 115
Лазер надвенний 115
Озокеритопарафінотерапія (одна зона) 100
Озокеритопарафінотерапія (двох зон) 150
Магнітотерапія 95
Луч-3 (мікрохвильова терапія) 55
УВЧ-терапія 55
Консультація фізіотерапевта первинна 150
Консультація фізіотерапевта вторинна 100
Діатермія 90

Штучне переривання вагітності

Всі ціни вказані у гривнях з урахуванням ПДВ

Штучне переривання вагітності в амбулаторних умовах ( методом вакуум-аспірації у разі затримки менструації терміном не більше як на 20 днів) 350
Штучне переривання вагітності у стаціонарі ( до 12 тижнів вагітності) 400

УЗД дослідження

Всі ціни вказані у гривнях з урахуванням ПДВ

УЗД дослідження в гастроентерології (печінка, жовчний міхур, жовчні протоки, підшлункова залоза, селезінка) 300
УЗД дослідження нирок та надниркових залоз 200
УЗД дослідження сечового міхура та нирок 250
УЗД передміхурової залози та сечового міхура 200
УЗД дослідження щитовидної залози 300
Ехокардіографія 300
УЗД дослідження молочної залози та лімфатичних вузлів 250
УЗД вени або артерії нижніх кінцівок з кольоровим картуванням і доплерографією (1 кінцівка) 250
УЗД слизових залоз 250
УЗД лімфатичних вузлів (1 зона) 250
УЗД м’яких тканин 150
Прицільний огляд м’яких тканин 250
Екстра краніальна доплерографія судин шиї 350
УЗД плевральної порожнини 150
УЗД дослідження матки та яєчників 300
УЗД дослідження матки при вагітності та пренатальне обстеження (I триместр скринінг) 370
УЗД дослідження матки при вагітності та пренатальне обстеження (II триместр) 430
УЗД дослідження матки при вагітності та пренатальне обстеження (III триместр) 450
УЗД колінного суглоба 300
УЗД ока 200
Ультразвукова денситометрія 250
Біопсія під контролем УЗД щитовидної залозт, органів черевної порожнини, органів малого тазу 3 000

Функціональна діагностика

Всі ціни вказані у гривнях з урахуванням ПДВ

ЕКГ цілодобове холтерівське моніторування 700
Комп`ютерна велоергометрія 550
Спірографія з бронхолітиком 350
Електрокардіографія 105
Електрокардіографія на вдосі 175
Електрокардіографія по Небу 175
Електрокардіографія по Слопаку 175
Калієва проба 570
Спірометрія 70
Порівняння ЕКГ з попереднім ЕКГ (аналіз та заключення) 110
Електрокардіографія( запис, аналіз ЕКГ, заключення по ЕКГ) 150
Ехокардіоскопія 250
Спірографія 330

Ендоскопічна діагностика

Всі ціни вказані у гривнях з урахуванням ПДВ

Езофагогастродуоденоскопія 750
Бронхоскопія 850
Колоноскопія 1 130
Езофагогастродуоденоскопія із взяттям біопсії та гістологічним дослідженням 1 500
Езофагогастродуоденоскопія із лікувальною маніпуляцією та гістологічним дослідженням 2 000
Бронхоскопія із взяттям біопсі або лікувальною маніпуляцією та гістологічним дослідженням 1 600
Колоноскопія із взяттям біопсії та гістологічним дослідженням 1 800
Колоноскопія із лікувальною маніпуляцією та гістологічним дослідженням 2 300
Проведення уреазного теста (без врахування дослідження) 140

Бактеріологічні дослідження

Всі ціни вказані у гривнях з урахуванням ПДВ

Дослідження на патогенні ентеробактерії (кал) з діагностичною метою 250,0
Дослідження на патогенні ентеробактерії (кал) з профілактичною метою 150,0
Дослідження на кишкову групу інфекцій (кал) 300,0
Дослідження калу на дисбактеріоз 400,0
Дослідження біоматеріалу на стафілокок з діагностичною метою 200,0
Дослідження біоматеріалу на стафілокок з профілактичною метою 150,0
Дослідження на В-гемолітичний стрептокок 240,0
Дослідження на дифтерію 240,0
Дослідження на грибкову флору (грибки Candida) + антибіотикограма 200,0
Дослідження крові на гемокультуру 200,0
Дослідження крові на стерильність (аероби) 350,0
Дослідження на визначення мікрофлори 70,0
Антибіотикограма 240,0
Ідентифікація стафілококів 140,0
Ідентифікація стрептококів 180,0
Ідентифікація ентеробактерій 160,0
Ідентифікація неферментуючих грамнегативних бактерій 190,0
Ідентифікація коринебактерій 150,0
Визначення антитіл класу IgM до гепатиту А ( HAV IgM) 300,0
Визначення сумарних антитіл класу IgM; IgA; IgG до Helicobacter pylory 400,0
Визначення антитіл класу IgM до білка CagA Helicobacter pylory 300,0

Дослідження методом ПЛР

Всі ціни вказані у гривнях з урахуванням ПДВ

Дослідження ДНК вірусу гепатиту В (HBV) (якісне визначення ) 500,0
Дослідження РНК вірусу гепатиту С (HСV) (якісне визначення ) 500,0
Дослідження урогенітальне(Chlamydia trachomatis 280,0
Дослідження урогенітальне (Mycoplasma genitalium) 280,0
Дослідження урогенітальне (Mycoplasma hоminis) 280,0
Дослідження урогенітальне(Ureaplasma (spp)) 280,0
Дослідження ДНК папіломи 16/18 типу людини ( ВПЛ 16/18 типу) якісне визначення 400,0
Дослідження РНК вірусу грипу типу А/В 400,0
Вірус простого герпесу 1,2 типів ( Herpes simpleks virus 1/2). Без типування (якісне визначення) 200,0

Гістероскопічна діагностика

Всі ціни вказані у гривнях з урахуванням ПДВ

Гістероскопія 1 700,0
Гістероскопія із взяттям біопсії та гістологічним дослідженням 2 100,0
Гістероскопія із лікувальною маніпуляцією та гістологічним дослідженням 2 500,0

Цистоскопічна діагностика

Всі ціни вказані у гривнях з урахуванням ПДВ

Цистоскопія 900,0
Цистоскопія із взяттям біопсії та гістологічним дослідженням 1 500,0
Біопсія передміхурової залози під контролем УЗД 600,0

Онкологічні послуги

Всі ціни вказані у гривнях з урахуванням ПДВ

Видалення новоутворень мяких тканин та шкіри із гістологічним дослідженням ( до 2 см) 1 800,0
Видалення новоутворень мяких тканин та шкіри із гістологічним дослідженням ( більше 2 см) 2 170,0
Пункційна біопсія молочної залози(трепанбіопсія) 1 100,0
Пункційна біопсія лімфатичних вузлів під контролем УЗД 1 000,0
Пункція кисти молочної залози 950,0
Пункційна біопсія анатомічної ділянки / органу під контролем УЗД 1 030,0
Видалення папіломи ( за одиницю) 200,0
Видалення папілом (менше 10 шт.) 900,0
Видалення новоутворень інтимних зон ( за одиницю) 1 500,0
Видалення папіломи періорбітальних зон ( за одиницю) 850,0
Видалення папіломи періорбітальних зон ( до 10 одиниць) 2 500,0
Видалення новоутворень періорбітальних зон ( за одиницю) 2 300,0
Видалення бородавок до 1,0 см. ( за одиницю) 800,0
Видалення бородавок від 1,0 до 2,0 см. ( за одиницю) 1 300,0
Видалення родимок( за одиницю) 1 000,0
Видалення родимок 5-15 шт. 2 200,0
Видалення бородавок ступні, долоні ( за одиницю) 950,0
Видалення ксантеказми ( за одиницю) 1 300,0
Видалення келоїдних рубців до 3см. 950,0
Видалення келоїдних рубців до 5см 1 600,0
Видалення ліпом, атером,фібром, гігром, кіст, дерматофібром, гемангіом, лімфатичних вузлів з гістологічним дослідженням 2 100,0
Пластичні операції з шкірним лоскутом 3 500,0
Зняття швів з рани 200,0
Накладання пов’язки 200,0

Отоларингологічні послуги

Всі ціни вказані у гривнях з урахуванням ПДВ

Промивання вух (однобічне) 200,0
Промивання вух (двобічне) 355,0
Промивання лакун 280,0
Репозиція кісток носа 620,0
ПХО носа, вуха 675,0
Розкриття паратензилярних абсцесів 595,0
Розкриття фурункулів (носа, вуха) 500,0
Парацентез барабанних перетинок 450,0
Пункція гайморових пазух 640,0
Вливання у гортань лікарських засобів 260,0
Видалення сторонніх тіл з вуха 300,0
Видалення сторонніх тіл з носа 300,0
Видалення сторонніх тіл з глотки та гортані I ступеня складності 390,0
Видалення сторонніх тіл з глотки та гортані II ступеня складності 485,0
Продування слухової труби по Поліцеру 160,0
Катеризація слухової труби 280,0
Пневмомасаж барабанної перетинки 115,0

Офтальмологічні послуги

Всі ціни вказані у гривнях з урахуванням ПДВ

Підбір окулярів 135,0
Визначення ВО тиску 100,0
Тонографія, еластотонографія 185,0
Визначення поля зору 340,0
Визначення аномалій кольоросприйняття 110,0
Визначення рефракції (рефрактометрія) 155,0
Офтальмоскопія ( огляд очного дна) 230,0
Визначення бінокулярного зору 155,0
Огляд та функціональні проби сльозних органів 240,0
Зондування та промивання сльозних шляхів 185,0
Посів з кон’юктивальної порожнини 170,0
Усунення трихіозу 190,0
Підкон’юктивальні, парабульбарні, ретробульбарні ін’єкції 205,0

Ортопедо-травматологічні послуги

Всі ціни вказані у гривнях з урахуванням ПДВ

Накладання або заміна асептичної пов’язки 165,0
Накладання або заміна асептичної пов’язки з лікарською маніпуляцією 310,0
Накладання компресів: при забоях різних частин тіла без значних крововиливів у тканини та загальних розладів 200,0
Накладання гіпсових іммобілізуючих та ортезних пов’язок при розтягненнях та закритих пошкодженнях зв’язок, сухожиль, мязів, капсул суглобів кінцівок 660,0
Зняття швів з рани 200,0
Первинна хірургічна обробка поверхневих ран голови, грудної клітки, верхніх та нижніх кінцівок 530,0
Первинна хірургічна обробка глибоких ран голови, грудної клітки, верхніх та нижніх кінцівок 900,0
Хірургічне видалення гігроми 740,0
Вскриття та дренування гематоми 500,0
Корегування гіпсових пов’язок (гіпсотопія) без лікарського втручання 315,0
Корегування гіпсових пов’язок (гіпсотопія) з лікарським втручанням 490,0
Новокаїнові та інші блокади та пункції суглобів ( без врахування медикаментів) 205,0
Металоостеосинтез п’ястних і плеснових кісток, фаланг пальців і стопи 760,0
Монтаж та демонтаж АЗФ при переломах кісток 825,0

Маніпуляційний кабінет

Всі ціни вказані у гривнях з урахуванням ПДВ

Введення внутрішньовенних ін’єкцій 60,0
Введення внутрішньом’язевих ін’єкцій 50,0
Введення підшкірних ін’єкцій 50,0
Забір крові з вени на біохімічне дослідження і відправка її в лабораторію 75,0
Доставка біоматеріалів у клінічну лабораторію 50,0
Введення внутрішньокрапельної інфузії 90,0
Експрес-тест на антиген до COVID-19 190,0

Кабінет психіатра

Всі ціни вказані у гривнях з урахуванням ПДВ

Проведення експертиз на алкотест та наркотичну залежність 340,0

Кабінет аудіометрії

Всі ціни вказані у гривнях з урахуванням ПДВ

Аудіометрія 300,0

Стаціонар одного дня

Всі ціни вказані у гривнях з урахуванням ПДВ

Лікування хворого в стаціонарі одного дня ( 1ліжко/день) 600,0
Перебування в стаціонарі одного дня без врахування медикаментів ( 1ліжко/день) 400,0

Кабінет Довіра

Всі ціни вказані у гривнях з урахуванням ПДВ

Проведення експрес тестування на: ВІЛ, HBsAg,HCV 300,0
Первинний огляд при лікуванні 250,0
Вторинний огляд при лікуванні 200,0

Урологічні послуги

Всі ціни вказані у гривнях з урахуванням ПДВ

Катетеризація сечового міхура 200,0
Забір сечі на мікроскопію та бак.посів+чутлив.до а/б 150,0
Масаж простати 100,0
Забір простатичного соку для аналізу 100,0
Пункційна біопсія простати 900,0
Бужування уретри 450,0
Перевязки п/о хворих 200,0
Зняття швів з п/о рани 200,0

Хірургічні послуги

Всі ціни вказані у гривнях з урахуванням ПДВ

Розкриття інфікованих ран, панарицій, пондектилітів, нігтів, які вросли 650,0
Розкриття препотелярних та посттравматичних бурситів 750,0
Видалення новоутворень шкіри та прик.клітковини(ліноми, атероми, папіломи) 1 500,0
Лікування п/о ускладнень (лігатурна нориця, флегмони та абцеси) 1 025,0
Накладання первинних та вторинних швів 900,0
Накладання усіх видів повязок 600,0
Збір матеріалу на мікробіологічне дослідження 280,0
Лікування трофічних виразок з накладанням компресійних пов’язок 400,0
Лікування трофічних виразок з накладанням компресійних пов’язок (з ускладненням) 600,0
Розкриття та дренування гострих та куприкових ходів 670,0
Розкриття та дренування запалень молочних залоз 900,0
Лікування діабетної ангіопатії (некректомія, діабетні остеомієліти, тривожні незаживні рани) 900,0
Лікування діабетної ангіопатії (некректомія, діабетні остеомієліти, тривожні незаживні рани) з ускладненням 1 130,0
Лікування геморою з накладанням латексних кілець 2 000,0
Пункція плевральної порожнини 440,0
Холецистектомія 8 400,0
Герніотомія 8 880,0
Торакоскопічна біопсія 9 300,0
Венектомія 4 600,0
Висічення параректальних нориць 5 000,0
Висічення епітеліальних куприкових ходів 4 500,0
Видалення доброякісних пухлин періанальної ділянки 4 000,0

Шкірно-венерологічні дослідження

Всі ціни вказані у гривнях з урахуванням ПДВ

Дерматоскопія 200,0
Забір матеріалу на обстеження мікотичного ураження 190,0
Забір матеріалу на обстеження демодекса 150,0
Забір крові на сифіліс або СНІД 90,0
Огляд пацієнта на захворевання що передаються статевим шляхом (для жінок) 250,0
Огляд пацієнта на захворевання що передаються статевим шляхом (для чоловіків) 200,0
Трихоскопія 150,0

Стоматологічні послуги

Всі ціни вказані у гривнях з урахуванням ПДВ

Видалення зубу I типу складності 270,0
Видалення зубу IІ типу складності 450,0
Видалення багатокореневого зубу 670,0
Ін’єкція анестетику типу (ультрокаїн, артефрин) 100,0

Видалення зубу мудрості:
деспотований 1 000,0
ретенований 1 000,0
деспотований +ретенований 1 400,0
резекція капюшона 830,0

Видалення доброякісних новоутворень ротової порожнини
I типу складності 900,0
IІ типу складності 1 130,0
Цистектомія з резекцією верхівки кореня з ретроградним пломбуванням 2 000,0

Френулоктомія. Френулопластика
вуздечка губ 850,0
вуздечка язика 850,0

Лікування переломів (амбулаторно)
шинування перелому (односторонні або двохсторонні) без зміщення 2 510,0
Біопсія ротової порожнини 400,0
Альвеоліт 350,0
Консультація вторинна (перев’язка) 100,0

Гінекологічні послуги

Всі ціни вказані у гривнях з урахуванням ПДВ

Серкляж шийки матки (без врахування послуг анестезії) 3 700,0
Конізація 1 000,0
Видалення пухлинних утворень (без врахування послуг анестезії) 3 800,0
Встановлення ВМС (без вартості спіралі) 350,0
Видалення ВМС до 5 років 350,0
Видалення ВМС після 5 років 465,0
Видалення поліпа шийки матки з діагностичним вишкрібанням 650,0
Гімнастика для вагітних ( 1 заняття ) 200,0
Консультація спеціаліста з планування сім’ї 250,0

Консультації лікарів та інші послуги

Всі ціни вказані у гривнях з урахуванням ПДВ

Первинний огляд лікаря невропатолога 350,0
Повторний огляд лікаря невропатолога 300,0
Первинний огляд лікаря ендокринолога 350,0
Повторний огляд лікаря ендокринолога 300,0
Первинний огляд лікаря кардіолога 350,0
Повторний огляд лікаря кардіолога 300,0
Первинний огляд лікаря пульмонолога 350,0
Повторний огляд лікаря пульмонолога 300,0
Первинний огляд лікаря нефролога 350,0
Повторний огляд лікаря нефролога 300,0
Первинний огляд лікаря гематолога 350,0
Повторний огляд лікаря гематолога 300,0
Первинний огляд лікаря ревматолога 350,0
Повторний огляд лікаря ревматолога 300,0
Первинний огляд лікаря гастроентеролога 350,0
Повторний огляд лікаря гастроентеролога 300,0
Первинний огляд лікаря терапевта 350,0
Повторний огляд лікаря терапевта 300,0
Первинний огляд лікаря дерматолога 350,0
Повторний огляд лікаря дерматолога 300,0
Первинний огляд лікаря інфекціоніста 350,0
Повторний огляд лікаря інфекціоніста 300,0
Первинний огляд лікаря алерголога 350,0
Повторний огляд лікаря алерголога 300,0
Первинний огляд іншого спеціаліста 350,0
Повторний огляд іншого спеціаліста 300,0
Консультація психолога 300,0
Консультація з дієтології 300,0
Складання спеціальної програми обстежень 300,0
Сеанс психотерапії 300,0
Первинний огляд лікаря хірурга 400,0
Повторний огляд лікаря хірурга 350,0
Первинний огляд лікаря уролога 400,0
Повторний огляд лікаря уролога 350,0
Первинний огляд лікаря ЛОР 400,0
Повторний огляд лікаря ЛОР 350,0
Первинний огляд лікаря офтальмолога 400,0
Повторний огляд лікаря офтальмолога 350,0
Первинний огляд лікаря травматолога 400,0
Повторний огляд лікаря травматолога 350,0
Первинний огляд лікаря онколога 400,0
Повторний огляд лікаря онколога 350,0
Консультація лікаря хірургічного профілю в стаціонарі 400,0
Консультація лікаря терапевтичного профілю в стаціонарі 350,0
Консультація судинного та ендоваскулярного хірурга 450,0
Повторна консультація судинного та ендоваскулярного хірурга 400,0
Консультація кардіохірурга 400,0
Консультація кардіолога-інтервенційного в стаціонарі 400,0
Консультація кардіолога в стаціонарі 350,0
Вибір лікуючого лікаря в стаціонарі 700,0
Перебування супроводжуючої особи біля пацієнта у стаціонарному відділенні (1 л/д) 350,0
Перебування супроводжуючої особи біля пацієнта у стаціонарному відділенні (1 л/д) з харчуванням 450,0
Перебування супроводжуючої особи біля пацієнта у палаті покращеного стану стаціонарного відділення (1 л/д) 550,0
Перебування супроводжуючої особи біля пацієнта у палаті покращеного стану стаціонарного відділення (1 л/д) з харчуванням 650,0
Палата сімейного типу (2ліжко-місце) 1 170,0
Палата покращеного стану(1ліжко-місце) у двомісній палаті 500,0
Палата покращеного стану одномісна 950,0
Кімната покращеного перебування 350,0
Кімната покращеного перебування з душом і туалетом 450,0
Транспортування пацієнта в межах міста з медичним супроводом 800,0
Транспортування пацієнта в межах міста без медичного супроводу 400,0
Транспортування пацієнта поза межами міста без медичного супроводу 400,0
Транспортування пацієнта поза межами міста з медичним супроводом 800,0
Транспортування пацієнта поза межами міста з медичним супроводом (вартість 1 км) 15,0
Транспортування пацієнта поза межами міста без медичного супроводу (вартість 1 км) 12,0
Виклик лікаря додому 600,0
Виклик медичної сестри для маніпуляцій вдома 500,0
Видача витягу з історії хвороби за 1ст. 15,0
Вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 450,0
Вакцинація (без врахування вартості вакцини) 200,0
ІХА-тест (антиген тест) на COVID-19 190,0
Платна стоянка (1 година) 5,0
Анонімна амбулаторна в/в інфузійна терапія у відділенні невідкладних станів (1 процедура) 1 500,0
Отримання висновку профпатолога 250,0
Передрейсовий огляд водія автотранспортного засобу 40,0
Післярейсовий огляд водія автотранспортного засобу 40,0
Медичне освідчення на стан алкогольного сп’яніння (за бажанням клієнта) 450,0
Участь у груповій медичній освітній програмі (різних профілів) 1 заняття 200,0
Проведення освітніх медичних заходів та конференцій (1 год) 600,0
Консервована донорська кров (1л.) 1 380,0
Плазма заморожена (1л.) 2 760,0
Плазма свіжезаморожена (1л.) 2 970,0
Еритроцити в додатковому розчині (1л.) 2 165,0
Еритроцитарна маса (1л.) 2 200,0
Надання висновку лікарсько-консультативної комісії 350,0
Заняття з арт-терапії 300,0
Медичне транспортування пацієнта в автомобілі швидкої допомоги з супроводом лікаря ВАІТ (за межі області на 1км.) 16,0
Медичне транспортування пацієнта в автомобілі швидкої допомоги з супроводом сестри медичної ВАІТ (за межі області на 1км.) 14,0
Медичне транспортування пацієнта в автомобілі швидкої допомоги з супроводом лікаря та сестри медичної ВАІТ (за межі області на 1км.) 18,0
Чергова бригада з автомобілем швидкої допомоги в супроводом лікаря (1год) 700,0
Чергова бригада з автомобілем швидкої допомоги в супроводом сестри медичної (1год) 570,0
Чергова бригада в складі лікаря (1год) 340,0
Чергова бригада в складі сестри медичної (1год) 200,0
Інфузія при отруєнні (1 сеанс) 600,0
Медична допомога лікаря (1год.) 90,0
Медична допомога середнього медичного персонала (1год) 70,0
Експрес лабораторна діагностика (без черги, без електронного скерування) 800,0

Додаткові послуги з медичної допомоги при пологах

Всі ціни вказані у гривнях з урахуванням ПДВ

Огляд лікаря акушер-гінеколога 350,0
Огляд неонатолога 300,0
УЗД вагітності 350,0
УЗД вагітності (двійні) 550,0
УЗД гінекологічне 300,0
Кардіотокографія вагітних 300,0
Індивідуальний супровід фізіологічних пологів 5 000,0
Індивідуальний супровід при кесарському родорозродженні 7 000,0
Консультація з грудного вигодування (огляд, зціджування, рекомендації стосовно грудного вигодування) 250,0

Анестезія в стаціонарних та амбулаторних умовах

Всі ціни вказані у гривнях з урахуванням ПДВ

Процедурна седація 2 000,0
ТВВА без ШВЛ 3 500,0
ТВВА з ШВЛ 4 200,0
Комбінована загальна анестезія (інгаляційна + ВВА) 5 000,0
Спиномозкова анестезія 3 000,0
Епідуральна анестезія 4 000,0
Провідникова анестезія 3 000,0

Хірургічні операції в умовах стаціонару

Всі ціни вказані у гривнях з урахуванням ПДВ

Ендовенозна лазерна коагуляція при варикозній хворобі нижніх кінцівок 17 000,0
Емболізація маточних артерій у пацієнта з фіброміомою 22 500,0
Лазерна гемороїдектомія (без анезтезії) 7 600,0
Ангіопластика та стентування коронарних артерій 1 стент(без анезтезії) 54 000,0
“Ангіопластика та стентування коронарної артерії, при хронічній оклюзії, 1 стент(без анезтезії)
” 71 400,0
“Ангіопластика та стентування коронарних артерій 2 стенти(без анезтезії)
” 76 100,0
Ангіопластика та стентування стовбура лівої коронарної артерії 1 стент(без анезтезії) 74 340,0
Циркумцизіо 3 500,0
Пластика вуздечки 1 700,0
Операці Бергмана 4 900,0
Дроблення каменя сечового міхура 6 400,0
Дроблення каменя сечоводу 8 600,0

Комп'ютерна томографія

Всі ціни вказані у гривнях з урахуванням ПДВ

Комп҆ютерна томографічна система Revolution EVO(64 зрізи)

Головний мозок (з контрастом) 1 470,0
Головний мозок (без контраста) 800,0
Додаткові пазухи носа(з контрастом) 1 470,0
Додаткові пазухи носа(без контраста) 800,0
Скроневі кістки(з контрастом) 1 470,0
Скроневі кістки(без контраста) 900,0
Мякі тканини шиї(з контрастом) 2 000,0
Мякі тканини шиї(без контраста) 1 000,0
Мякі тканини шиї +середостіння органів грудної клітки (з контрастом) 2 270,0
Мякі тканини шиї +середостіння органів грудної клітки (без контраста) 1 300,0
Органи грудної клітки (з контрастом) 1 900,0
Органи грудної клітки (без контраста) 900,0
Органи черевної порожнини (без контраста) 1 000,0
Органи черевної порожнини (з контрастом) 1 900,0
Органи малого тазу (без контраста) 1 000,0
Органи малого тазу (з контрастом) 1 900,0
Органи черевної порожнини +Органи малого тазу (з контрастом) 2 500,0
Органи черевної порожнини +Органи малого тазу(без контраста) 1 300,0
Органи грудної клітки+Органи черевної порожнини +Органи малого тазу (з контрастом) 2 800,0
Органи грудної клітки+Органи черевної порожнини +Органи малого тазу (без контраста) 1 700,0
Шия +Органи грудної клітки+Органи черевної порожнини +Органи малого тазу + головний мозок(без контраста) 2 700,0
Шия +Органи грудної клітки+Органи черевної порожнини +Органи малого тазу+ головний мозок(з контрастом) 3 500,0
Суглоби (з контрастом) 1 700,0
Суглоби (без контраста) 900,0
Суглоби ендопротезу (з контрастом) 1 700,0
Суглоби ендопротезу (без контраста) 1 000,0
Ангіографія судин головного мозгу +шиї (з контрастом) 2 100,0
Ангіографія грудного відділу аорти (з контрастом) 2 100,0
Черевний відділ аорти (з контрастом) 2 000,0
Ангіографія нижніх кінцівок (з контрастом) 3 000,0
Коронарографія (з контрастом) 3 000,0
Коронарографія (з контрастом) +кальцій індекс 3 450,0
Кальцій індекс (без контрасту) 900,0
Синхронизоване КТ серця (з контрастом) 4 000,0
Пульпо-ангіографія (з контрастом) 2 100,0
Ангіографія ниркових артерій (з контрастом) 2 800,0
Хребет 1 зона (з контрастом) 1 700,0
Хребет 1 зона (без контраста) 1 000,0
Хребет 2 зони (з контрастом) 1 950,0
Хребет 2 зони (без контраста) 1 400,0
Хребет 3 зони (без контраста) 2 000,0
Хребет 3 зони (з контрастом) 2 500,0
Хребет 3 зони + додаткова зона (з контрастом) 2 800,0
Хребет 3 зони + додаткова зона (без контраста) 2 400,0
МСКТ серця (з контрастом) 4 000,0
Біопсія при КТ контролі органів грудної клітки(з контрастом) 6 000,0
Біопсія при КТ контролі органів черевної порожнини + органів малого тазу та кісткової системи(з контрастом) 5 000,0

Томограф Somatom Spirit (2 зрізи)

Головний мозок (з контрастом) 1 650,0
Головний мозок (без контраста) 600,0
Додаткові пазухи носа(з контрастом) 1 650,0
Додаткові пазухи носа(без контраста) 600,0
Органи грудної клітки (з контрастом) 1 700,0
Органи грудної клітки (без контраста) 650,0
Органи черевної порожнини (без контраста) 800,0
Органи черевної порожнини (з контрастом) 1 700,0
Органи малого тазу (без контраста) 800,0
Органи малого тазу (з контрастом) 1 700,0
Органи черевної порожнини +Органи малого тазу (з контрастом) 2 100,0
Органи черевної порожнини +Органи малого тазу(без контрастом) 1 100,0
Органи грудної клітки+Органи черевної порожнини +Органи малого тазу (з контрастом) 2 450,0
Органи грудної клітки+Органи черевної порожнини +Органи малого тазу (без контрастом) 1 300,0
Хребет 1 зона (з контрастом) 1 500,0
Хребет 1 зона (без контраста) 800,0
Хребет 2 зони (з контрастом) 1 700,0
Хребет 2 зони (без контраста) 1 100,0
Хребет 3 зони (без контраста) 1 500,0
Хребет 3 зони (з контрастом) 2 300,0
Хребет 3 зони + додаткова зона (з контрастом) 2 450,0
Хребет 3 зони + додаткова зона (без контраста) 1 900,0
Висновок лікаря по результатам КТ або рентген знімків (з цифрових носіїв пацієнта) І складності 100,0
Висновок лікаря по результатам КТ або рентген знімків (з цифрових носіїв пацієнта) ІІ складності 200,0
Висновок лікаря по результатам КТ або рентген знімків (з цифрових носіїв пацієнта) ІІІ складності 300,0
Висновок лікаря по результатам КТ або рентген знімків (з цифрових носіїв репацієнта) ІV складності 400,0

Косметологічні послуги

Всі ціни вказані у гривнях з урахуванням ПДВ

Проколювання мочки вуха 75,0
Видалення 1-ого елемента доброякісних новоутворень шкіри 100,0
Масаж голови та шиї 100,0
Механічна чистка обличчя 130,0
Апаратна чистка обличчя 160,0
Масаж обличчя косметичний 110,0
Масаж обличчя сухий по-Жаке 120,0
Маска відбілююча 85,0
Масаж обличчя пластичний 100,0
Маска скраб 75,0
Маска підсушуюча 80,0
Маска протизапальна 90,0
Маска живильна 75,0
Маска очищувальна 75,0
Маска киснева 85,0
Маска стягуюча 85,0
Маска ліфтингова 75,0
Маска гелева 75,0
Альгінантна маска 100,0
Шоколадна маска 100,0
Термоактивна маска 100,0
Заспокійлива маска 100,0
Фотозахисна маска 50,0
Кріомасаж обличчя 150,0
Кріомасаж голови 150,0
Дарсонвалізація обличчя 80,0
Дарсонвалізація голови 80,0
Мезопорація 150,0
Карбокситерапія неінвазійна 250,0
Пілінг ензимний 300,0
Пілінг мигдальний 300,0
Пілінг саліциловий 300,0
Пілінг азелаїновий 300,0
Пілінг гліколєвий 300,0
Пілінг ретиноловий 300,0
Пілінг карбоновий 300,0
Сироватка «Антикупероз» 70,0
Сироватка «Зволожуюча» 70,0
Сироватка «Колагенова» 70,0
Сироватка «Ліфтингова» 70,0
Сироватка «Антивікова» 80,0
Сироватка «Вітамінна» 80,0
Сироватка «Гіалуронова кислота» 80,0
Сироватка «Заспокійлива» 80,0
Оксигенотерапія 100,0

Послуги з проходження інтернатури

Всі ціни вказані у гривнях з урахуванням ПДВ

Підготовка в інтернатурі за спеціальністю “Стоматологія” 19 200,0
Підготовка в інтернатурі за спеціальністю “Хірургія” 57 600,0
Підготовка в інтернатурі за спеціальністю “Радіологія” 28 800,0
Підготовка в інтернатурі за спеціальністю “Ортопедія та травматологія” 38 400,0
Підготовка в інтернатурі за спеціальністю “Неврологія” 38 400,0
Підготовка в інтернатурі за спеціальністю “Внутрішні хвороби” 38 400,0
Підготовка в інтернатурі за спеціальністю “Анестезіологія та інтенсивна терапія” 57 600,0
Підготовка в інтернатурі за спеціальністю “Акушерство та гінекологія” 57 600,0

Медичні огляди

Всі ціни вказані у гривнях з урахуванням ПДВ\Вартість з ПДВ для суб’єктів господарювання з працюючим персоналом більше 75 осіб)

“Періодичний медичний огляд громадян,що працюють в шкідливих умовах праці – хімічна промисловість (етилацетат)для жінок” 555,0 500,0

“Періодичний медичний огляд громадян,що працюють в шкідливих умовах праці – хімічна промисловість (етилацетат)для чол.” 495,0 440,0

Періодичний медичний огляд громадян,що працюють в шкідливих умовах праці – хімічна промисловість (формальдегід, фенол) 550,0 495,0

Періодичний медичний огляд громадян,що працюють в шкідливих умовах праці ( обслуговування діючих електроустановок з напругою 127 В і більше) 460,0 415,0

Періодичний медичний огляд громадян, робота яких пов’язана з використанням вибухових матеріалів та пожежонебезпечним виробництвом 460,0 415,0

Періодичний медичний огляд громадян, що працюють на механічному устаткуванні (верстатники, фрезерувальники та інші) для жінок 675,0 630,0

Періодичний медичний огляд громадян, що працюють на механічному устаткуванні (верстатники, фрезерувальники та інші) для чол. 615,0 575,0

Періодичний медичний огляд громадян, робота яких пов’язана з вуглеводневим пилом, вмістом вугільного діоксиду кремнію (вугілля) 520,0 475,0

Періодичний медичний огляд громадян, що працюють на висоті 535,0 485,0

Періодичний медичний огляд громадян, робота яких пов’язана з виробничим шумом (для жінок) 495,0 460,0

Періодичний медичний огляд громадян, робота яких пов’язана з виробничим шумом (для чол.) 435,0 400,0

Періодичний медичний огляд громадян, робота яких пов’язана з дією вібрації (локальна вібрація) для жінок 495,0 460,0

Періодичний медичний огляд громадян, робота яких пов’язана з дією вібрації (локальна вібрація) для чол. 435,0 400,0

Періодичний медичний огляд громадян, робота яких пов’язана з дією загальної вібрації (для жінок) 495,0 460,0

Періодичний медичний огляд громадян, робота яких пов’язана з дією загальної вібрації (для чол.) 435,0 400,0

Попередній профілактичний медичний огляд при прийнятті на роботу(жін.) 695,0 660,0

Попередній профілактичний медичний огляд при прийнятті на роботу(чол.) 630,0 600,0

Попередній профілактичний медичний огляд при прийнятті на роботу №2 (жін.) 200,0

Попередній профілактичний медичний огляд при прийнятті на роботу №2 (чол.) 130,0

Періодичний медичний огляд громадян, що працюють в шкідливих умовах праці — хімічна промисловість ( неорганічні сполуки азоту) для жінок 510,0 575,0

Періодичний медичний огляд громадян, що працюють в шкідливих умовах праці — хімічна промисловість ( неорганічні сполуки азоту) для чол. 450,0 420,0

Періодичний медичний огляд громадян, що працюють в шкідливих умовах праці — хімічна промисловість ( хлор, бром, йод, сполуки з воднем, оксиди ) для жінок 560,0 520,0

Періодичний медичний огляд громадян, що працюють в шкідливих умовах праці — хімічна промисловість ( хлор, бром, йод, сполуки з воднем, оксиди ) для чол. 500,0 460,0

Періодичний медичний огляд громадян, що працюють в шкідливих умовах праці — хімічна промисловість ( кетони аліфатичні та ароматичні) для жінок 590,0 545,0

Періодичний медичний огляд громадян, що працюють в шкідливих умовах праці — хімічна промисловість ( кетони аліфатичні та ароматичні) для чол. 530,0 490,0

Періодичний медичний огляд громадян, що працюють в шкідливих умовах праці — хімічна промисловість ( марганець і його сполуки) для жінок 560,0 520,0

Періодичний медичний огляд громадян, що працюють в шкідливих умовах праці — хімічна промисловість ( марганець і його сполуки) для чол. 500,0 460,0

Періодичний медичний огляд громадян, що працюють в шкідливих умовах праці — хімічна промисловість ( сірководень,сірка елементарна,оксиди сірки, ангідрид сірчаної та сірчистої кислот, кислота сірчана ) для жінок 570,0 515,0

Періодичний медичний огляд громадян, що працюють в шкідливих умовах праці — хімічна промисловість ( сірководень,сірка елементарна,оксиди сірки, ангідрид сірчаної та сірчистої кислот, кислота сірчана ) для чол. 505,0 460,0

Періодичний медичний огляд громадян, що працюють в шкідливих умовах праці — хімічна промисловість ( вуглеводні насичені та ненасичені ) для жінок 555,0 500,0

Періодичний медичний огляд громадян, що працюють в шкідливих умовах праці — хімічна промисловість ( вуглеводні насичені та ненасичені ) для чол. 495,0 445,0

Періодичний медичний огляд громадян, що працюють в шкідливих умовах праці — хімічна промисловість ( цинк і його сполуки ) для жінок 480,0 450,0

Періодичний медичний огляд громадян, що працюють в шкідливих умовах праці — хімічна промисловість ( цинк і його сполуки ) для чол. 420,0 390,0

Періодичний медичний огляд громадян, що працюють в шкідливих умовах праці — хімічна промисловість ( синтетичні полімерні матеріали: поліофеніли (поліетилени, поліпропілени, гаряча обробка ) для жінок 495,0 460,0

Періодичний медичний огляд громадян, що працюють в шкідливих умовах праці — хімічна промисловість ( синтетичні полімерні матеріали: поліофеніли (поліетилени, поліпропілени, гаряча обробка ) для чол. 435,0 400,0

Періодичний медичний огляд громадян, що працюють в шкідливих умовах праці — хімічна промисловість ( синтетичні полімерні матеріали: поліуретани,виробництво та переробка монофелуретан та суміш вуглеводів нафти) для жінок 560,0 520,0

Періодичний медичний огляд громадян, що працюють в шкідливих умовах праці — хімічна промисловість ( синтетичні полімерні матеріали: поліуретани,виробництво та переробка монофелуретан та суміш вуглеводів нафти) для чол. 500,0 460,0

Періодичний медичний огляд громадян, що працюють в шкідливих умовах праці — промислові аерозолі переважно фіброгенного та змішаного типу дії (кремнієвмісні, які містять аерозолі вільного діоксиду кремнію та ін.) для жінок 425,0 385,0

Періодичний медичний огляд громадян, що працюють в шкідливих умовах праці — промислові аерозолі переважно фіброгенного та змішаного типу дії (кремнієвмісні, які містять аерозолі вільного діоксиду кремнію та ін.) для чол. 365,0 330,0

Періодичний медичний огляд громадян, що працюють в шкідливих умовах праці — хімічна промисловість ( добрива: фосфорне добриво) для жінок 540,0 500,0

Періодичний медичний огляд громадян, що працюють в шкідливих умовах праці — хімічна промисловість ( добрива: фосфорне добриво) для чол. 480,0 440,0

Періодичний медичний огляд громадян, що працюють в шкідливих умовах праці — фізичне перевантаження і перенапруження: зорово-напружені роботи ( прецизійні, роботи з оптичним приладдям і спостереження за екраном) 300,0 270,0

Періодичний медичний огляд громадян, що працюють в шкідливих умовах праці — фізичне перевантаження і перенапруження: підняття та ручне переміщення вантажу, періодичне тримання вантажу, перебування у вимушеній робочій позі, роботи пов’язані з локальними м’язовими напруженнями переважно м’язів костей і пальців 315,0 280,0

Періодичний медичний огляд громадян, що працюють в шкідливих умовах праці — фізичні фактори: лазерне випромінювання від лазерів III і IV класу небезпеки для жінок 580,0 535,0

Періодичний медичний огляд громадян, що працюють в шкідливих умовах праці — фізичні фактори: лазерне випромінювання від лазерів III і IV класу небезпеки для чол. 520,0 480,0

Періодичий медичний огляд при роботі у військовій охороні, службах спецзвязку, апараті інкасації, банківських структурах, інших закладах та службах, яким дозволено носити вогнепальну зброю та її застосовувати 330,0 280,0

“Періодичний медичний огляд громадян,що працюють в шкідливих
умовах праці – промислові аерозолі переважно фіброгенного та змішаного типу дії(ШМРВ:скловолокно, вата, мінеральна тощо) для жінок” 425,0 385,0

“Періодичний медичний огляд громадян,що працюють в шкідливих
умовах праці – промислові аерозолі переважно фіброгенного та змішаного типу дії(ШМРВ:скловолокно, вата, мінеральна тощо) для чоловіків” 365,0 330,0

“Періодичний медичний огляд громадян,що працюють в шкідливих
умовах праці – промислові аерозолі переважно фіброгенного та змішаного типу дії(пил рослинного і тваринного походження.) для жінок” 570,0 520,0

“Періодичний медичний огляд громадян,що працюють в шкідливих
умовах праці – промислові аерозолі переважно фіброгенного та змішаного типу дії(пил рослинного і тваринного походження.) для чоловіків” 505,0 460,0

“Періодичного медичного огляду громадян,що працюють в шкідливих
умовах праці – фізичні фактори(іонізуюче випромінування Радіоактивні речовини і джерела іонізуючих випромінювань) для жінок” 635,0 570,0

“Періодичного медичного огляду громадян,що працюють в шкідливих
умовах праці – фізичні фактори(іонізуюче випромінування Радіоактивні речовини і джерела іонізуючих випромінювань) для чоловіків” 575,0 510,0

“Періодичний медичний огляд громадян,що працюють в шкідливих
умовах праці – хімічна промисловість (мідь та її сполуки срібло золото та її сполук) для жінок” 735,0 680,0

“Періодичний медичний огляд громадян,що працюють в шкідливих
умовах праці – хімічна промисловість (мідь та її сполуки срібло золото та її сполук) для чоловіків” 675,0 625,0

“Періодичний медичний огляд громадян,що працюють в шкідливих умовах праці – хімічна промисловість (свинець та його органічні та неорганічні сполуки) для жінок” 715,0 680,0

“Періодичний медичний огляд громадян,що працюють в шкідливих умовах праці – хімічна промисловість (свинець та його органічні та неорганічні сполуки) для чоловіків” 660,0 620,0

“Періодичний медичний огляд громадян,що працюють в шкідливих умовах праці – хімічна промисловість (спирти аліфатичні та багатоатомні та їх похідні) для жінок” 630,0 600,0

“Періодичний медичний огляд громадян,що працюють в шкідливих умовах праці – хімічна промисловість (спирти аліфатичні та багатоатомні та їх похідні) для чоловіків” 575,0 545,0

“Періодичний медичний огляд громадян,що працюють в шкідливих умовах праці – хімічна промисловість (монооксид вуглецю) для жінок” 530,0 500,0

“Періодичний медичний огляд громадян,що працюють в шкідливих умовах праці – хімічна промисловість (монооксид вуглецю) для чоловіків” 460,0 440,0

“Періодичний медичний огляду громадян,що працюють в шкідливих умовах праці – хімічна промисловість (вуглеводні ароматичні:бензол та його похідні) для жінок” 560,0 525,0

“Періодичний медичний огляду громадян,що працюють в шкідливих умовах праці – хімічна промисловість (вуглеводні ароматичні:бензол та його похідні) для чоловіків” 500,0 470,0

“Періодичний медичний огляд громадян,що працюють в шкідливих умовах праці – хімічна промисловість(ефіри складні) для жінок” 720,0 665,0

“Періодичний медичний огляд громадян,що працюють в шкідливих умовах праці – хімічна промисловість(ефіри складні) для чоловіків” 660,0 610,0

“Періодичний медичний огляд громадян,що працюють в шкідливих умовах праці – хімічна суміші(пестициди хлорорганічні) для жінок ” 925,0 855,0

“Періодичний медичний огляд громадян,що працюють в шкідливих умовах праці – хімічна суміші(пестициди хлорорганічні) для чоловіків ” 860,0 800,0

“Періодичний медичний огляд громадян,що працюють в шкідливих умовах праці – хімічна промисловість :Систетичні полімерні матеріали(смоли,лаки,клей,пластмаса,преспорошок,волокна,мастило-охолодждувані мастила та ін.) для жінок” 540,0 500,0

“Періодичний медичний огляд громадян,що працюють в шкідливих умовах праці – хімічна промисловість :Систетичні полімерні матеріали(смоли,лаки,клей,пластмаса,преспорошок,волокна,мастило-охолодждувані мастила та ін.) для чоловіків” 480,0 445,0

“Періодичний медичний огляд громадян,що працюють в шкідливих умовах праці – хімічна промисловість :Поліакрилати(поліметакрилат,поліакрилонітрил та ін.) для жінок” 680,0 630,0

“Періодичний медичний огляд громадян,що працюють в шкідливих умовах праці – хімічна промисловість :Поліакрилати(поліметакрилат,поліакрилонітрил та ін.) для чоловіків” 620,0 575,0

“Періодичний медичний огляд громадян,що працюють в шкідливих умовах праці – хімічна промисловість :Епоксидні полімери для жінок” 600,0 555,0

“Періодичний медичний огляд громадян,що працюють в шкідливих умовах праці – хімічна промисловість :Епоксидні полімери для чоловіків” 540,0 500,0

“Періодичний медичний огляд громадян,що працюють в шкідливих умовах праці – хімічна промисловість :азотне добриво для жінок” 540,0 500,0

“Періодичний медичний огляд громадян,що працюють в шкідливих умовах праці – хімічна промисловість :азотне добриво для чоловіків” 480,0 445,0

“Періодичний медичний огляд громадян,що працюють в шкідливих умовах праці – біологічні фактори :збудники інфекційних хвороб(бруцельоз,туберкульоз,сибірка,бореліоз,лептоспіроз,орнітоз туляремія,сказ тощо) для жінок” 700,0 655,0

“Періодичний медичний огляд громадян,що працюють в шкідливих умовах праці – біологічні фактори :збудники інфекційних хвороб(бруцельоз,туберкульоз,сибірка,бореліоз,лептоспіроз,орнітоз туляремія,сказ тощо) для чоловіків” 640,0 600,0

Періодичний медичний огляд водіїв транспортних засобів 545,0 495,0

Періодичний медичний огляд водіїв транспортних засобів (№2) 240,0

Попередній медичний огляд водіїв транспортних засобів 660,0 615,0

Довідка для отримання дозволу на право носіння зброї 535,0 475,0

Обов’язковий періодичний медичний огляд працівників окремих професій,виробництв та організацій діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб.(для жінок) 320,0 280,0

Обов’язковий періодичний медичний огляд працівників окремих професій,виробництв, та організацій діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб.(для чоловіків) 285,0 250,0

Обов’язковий періодичний медичний огляд працівників окремих професій,виробництв та організацій діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб (№2) 125,0 125,0

Обов’язковий попередній медичний огляд працівників окремих професій,виробництв та організацій діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб.(для жінок) 515,0 480,0

Обов’язковий попередній медичний огляд працівників окремих професій,виробництв та організацій діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб.(для чоловіків) 480,0 450,0

Попередній обовязковий профілактичний медичний огляд при прийнятті на роботу(для жінок) 950,0 880,0

Попередній обовязковий профілактичний медичний огляд при прийнятті на роботу(для чоловіків) 880,0 820,0

Інфікований матеріал і матеріал, що заражений паразитами 530,0 490,0

Робота у нафтовій та газові промисловості та при моському бурінні 640,0 590,0

Аерозолі, що утворюються при зварюванні( які містять марганець, нікель, хром, берилій, винець і ін., у т.ч. у поєднанні з газовими компонентами ( озон, оксид азоту та вуглець) 500,0 470,0

Транспортні витрати виїзного флюрографа в межах міста 1050,00 1050,00

Транспортні витрати виїзного флюрографа поза межами міста 2000,00 2000,00

Робота ліфтера 520,0 480,0

Робота у лісовій охороні, по валу, сплаву, транспортквання та первинній обробці лісу 560,0 520,0

Машиністи (кочегари), оператори котельних, працівники служби газнагляду 550,0 510,0

Попередній, періодичний, позачерговий психіатричний огляд, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин 405,0 395,0

Дублікат виписки про проходження попереднього, періодичного медичного огляду 30,0

Ортопедична стоматологія

Всі ціни вказані у гривнях з урахуванням ПДВ

Виготовлення знімних пластиночних протезів та бюгельних протезів:
Базис знімного пластиночного протеза (4 відвід.) 1170,0
Базис знімного пластиночного протеза з ускладненою постановкою ( 4 відвід.) 1300,0
Зуб пластмасовий 30,0
Зуб пластмасовий Імпортний 75,0

Лагодження знімних протезів:
Перелом базису 240,0
Два перелома в одному базисі 280,0
Кріплення 1-го зуба 320,0
Кріплення 2-х зубів 340,0
Кріплення 3-х зубів 360,0
Кріплення 4-х зубів 370,0
Кріплення 1-го кламера 340,0
Кріплення 2-х кламерів 360,0
Кріплення 1-го зуба та 1-го кламера 380,0
Кріплення 1-го зуба і лагодження перелому базиса 430,0
Кріплення 2-х зубів і лагодження перелому базиса 460,0

Додаткові роботи до знімних пластиночних протезів:
Лита базисна пластинка вогнетривка модель 1800,0
Кламер гнучкий 80,0
Ізоляція торуса 80,0
Армірування протеза 405,0
Еластична підкладка 605,0
Індивідуальна ложка 350,0

Прості бюгельні протези:
Дуга верхня з включенням постійної величини 1150,0
Дуга нижня з включенням постійної величини 1080,0
Кламер опорноутримуючий 290,0
Кламер одноплечевий 330,0
Кламер Роуча 370,0
Одна ланка багатоланкового кламера 95,0
Лапка опорна 95,0
Розгалудження 95,0
Зуб литий в бюгельному протезі 270,0
Зуб литий з пластмасовою фасеткою в бюгельному протезі 500,0
Сідло ( сітка) для кріплення з пластмасою 80,0
Обмеження базиса 180,0
Базис бюгельного протеза (4 відвід.) 1235,0
Зуб пласмасовий імпортний 75,0
Зуб пластмасовий 30,0

Складні бюгельні протези:
Дуга верхня передня з включенням постійної величини 1900,0
Дуга верхня задня з включенням постійної величини 1900,0
Дуга нижня з включенням постійної величини 1900,0
Пластинка піднебінна ( литий базис) 1950,0
Пластинка язикова ( литий базис) 1950,0
Кламер опорноутримуючий 320,0
Кламер Роуча 400,0
Кламер одноплечевий 325,0
Кламер подвійний 450,0
Кламер кільцевий 420,0
Одна ланка багатоланкового кламера 140,0
Накладка оклюзійна 135,0
Лапка шиніруюча 140,0
Розгалудження 140,0
Зуб литий у бюгельному протезі 300,0
Зуб литий з пластмасовою фасеткою в бюгельному протезі 540,0
Сідло ( сітка) для кріплення з пластмасою 100,0
Обмеження базиса 185,0
Базис бюгельного протеза (4 відвід.) 1300,0
Зуб пластмасовий імпортний 75,0
Зуб пластмасовий 30,0
Вогнетривка модель 550,0

Незнімні протези:
Коронка штампована металева (2 відвід.) 305,0
Коронка штампована облицьована з пластмасою 545,0
Коронка бюгельна металева 410,0
Коронка пластмасова 440,0
Зуб литий металевий 300,0
Зуб литий з пластмасовою фасеткою 550,0
Куксова вкладка лита виготовлена лабораторно 350,0
Пластмасовий штифтовий зуб 660,0
Штифтовий зуб за Річмондом 950,0
Спайка коронок 90,0
Лапка лита 90,0
Цільнолиті протези:
Металокерамічна коронка або зуб металокерамічний (2відвід.) 1675,0
Коронка металопластмасова або зуб металопластикова 1200,0
Лита коронка облицьована з металокерамікою 1400,0
Коронка лита, зуб цільнолитий 970,0

Інші види робіт:
Консультація без додаткового лабораторного дослідження 75,0
Консультація з додатковим лабораторним дослідженням 125,0
Вибіркове шліфування зубів 350,0
Перебазування знімного протеза (2 відвід.) 770,0
Зняття штампованої коронки 50,0
Зняття суцільнолитої коронки 125,0
Повторне цементування коронки 100,0
Відновлення пластмасового облицювання 130,0
Корекція знімного протеза 100,0
Зняття відбитку з Репін 75,0
Зняття відбитку з Упін 95,0
Зняття відбитку з Стомафлекс 50,0

Додаткові роботи по підготовці металевих протезів для нанесення багатошарового композиційного покриття (Металозахисне покриття):
Коронка метелева та бюгельна 85,0
Коронка з пластмасовим облцюванням 90,0
Зуби литі,штифтові зуби 100,0
Зуб литий з пластмасовою фасеткою 115,0
Спайка металевих коронок 40,0
Кламер гнучкий 20,0
Кламер литий 30,0
Бюгельний протез простий 140,0
Бюгельний протез складний 250,0

Литво зуботехнічних виробів:
Литий зуб,фасетка,штифтові зуби,вкладки 35,0
Металокерамічна,облицовка,металопластма-сова коронка або зуб металокерамічний 235,0
Каркас прстого бюгельного протеза 260,0
Каркас складного бюгельного протеза 590,0
Кламер литий лапка лита 25,0
Литво металевої конструкції 195,0

Знімні протези:
Кріплення 1-го зуба 870,0
Кріплення 2-х зубів 890,0
Кріплення 3-х зубів 900,0
Кріплення 4-х зубів 915,0
Кріплення 5-х зубів 930,0
Кріплення 6-х зубів 950,0
Кріплення 7-х зубів 965,0
Кріплення 8-х зубів 980,0
Кріплення 9-х зубів 995,0
Кріплення 10-х зубів 1015,0
Кріплення 11-х зубів 1030,0
Кріплення 12-х зубів 1045,0
Кріплення 13-х зубів 1060,0
Кріплення 14-х зубів 1075,0
Повний знімний протез з ускладненою постановкою 1550,0
Повний знімний протез з імпортним пластмасовим зубом 1300,0
Повний знімний протез з ускладненою постановкою та імпортним зубом 1450,0

Адреси:

  • м.Мукачево, вул.Грушевського, 29 (Діагностичний центр лікарні)
  • м.Мукачево, вул.Пирогова, 8-13 (стаціонарні відділення)

Колл-центр