Медичні сестри інсультного відділення Лікарні Святого Мартина отримали сертифікати за пройдений триденний тренінг «Медична допомога пацієнтам з гострим мозковим інсультом» та успішно складені підсумкові тести.

На модулях для медичних сестер увагу приділяли таким темам:

  • ведення пацієнтів з різними видами гострого мозкового інсульту в перші 24 години від виникнення симптомів інсульту на етапі відділення ЕМД, інсультного відділення;
  • роль та завдання медичної сестри на етапах реваскуляризаційної терапії у разі ішемічного інсульту (внутрішньовенний тромболізис, механічна тромбектомія), під час надання допомоги пацієнтам з різними видами геморагічного інсульту, зокрема зі спонтанним внутрішньомозковим крововиливом, субарахноїдальним крововиливом;
  • ведення пацієнтів з гострим мозковим інсультом в інсультних відділеннях та роль медичної сестри на цьому етапі надання допомоги.

Саме для медсестер інсультних відділень в Україні такі тренінги відбувалися вперше.

Подібні навчання допомагають вдосконалювати систему невідкладної допомоги у разі гострого інсульту та надавати більш якісну допомогу пацієнтам лікарні.

м.Мукачево, вул.Грушевського, 29 (Діагностичний центр лікарні)
вул.А.Новака (Пирогова) 8-13 (стаціонарні відділення)
callcentr:
0678252225
0958252225